ZAS Věž, a.s.

  • Informace pro akcionáře

    Notářský zápis z VH 17.01.2024 Notářský zápis sepsaný dne třicátého prvého ledna roku dvoutisícího...

  • Prodej konzumních brambor

      Pšenice krmná - 600 Kč/q Ječmen krmný - 600 Kč/q BRAMBORY KONZUMNÍ(na uskladnění)  1 kg / 16,-     1...

  • Inzerce

Informace pro akcionáře

Notářský zápis z VH 17.01.2024

Notářský zápis sepsaný dne třicátého prvého ledna roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého (31.1.2024) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě

Kompletní zápis ke stažení zde.

 

 

POZVÁNKA
Představenstvo společnosti ZAS Věž, a.s., se sídlem Věž č.p. 118, IČ 25924711
spisová značka: B 1954 u Krajského soudu v Hradci Králové
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 17. ledna 2024 ve 15:00 hod
v kulturním domě ve Skále na adrese Skála č.p. 33, 580 01 Věž
Kompletní pozvánka zde.

 

Plná moc ke stažení zde.

Nové znění stanov ZAS Věž monistický systém AKM 231214 ke stažení zde.